Webová aplikace nabídek a poptávek humanitární pomoci byla vytvořena Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje na podkladě zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, kde HZS kraje "Humanitární pomoc" organizuje a koordinuje. Aplikace byla vytvořena s cílem zlepšení koordinace a rychlého zajištění a zlepšení životních podmínek postiženému obyvatelstvu a zmírnění jejich utrpení na území postiženém mimořádnou událostí. Aplikace v žádném případě nenahrazuje činnost humanitárních organizací.