Registrace

Údaje pro přihlášení
(nejméně 6 znaků)
Kontaktní údaje o zadavateli, které se zobrazí u nabídky/poptávky

Kontaktní informace jsou přístupné pouze pro určené příslušníky Hasičského záchranného sboru, který humanitární pomoc organizuje a koordinuje podle § 10 odst. 5, písm. g) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému)… a je oprávněn za účelem přípravy na krizové situace vyžadovat, shromažďovat a evidovat údaje dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.